Vásárlási feltételek

ÁSZF

Általános felhasználási feltételek

Üdvözöljük webáruházunkban! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Bevezető rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben Vásárló szerződést/fogyasztói szerződést köt a Lastmedia s.r.o.-val, (a továbbiakban Eladó/webáruház)

Cégjegyzékszám: 36635901, adószám: 2021961810,

Székhelye és levelezési címe: Kurtáň 295, 986 01 Fiľakovské Kováče, Slovakia

Bejegyezve a Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 10224/S

Mobil: +421 917 085 369
Telefon: +421 47/4991399
E-mail: info@lastmedia.sk

Honlap: https://www.lastmedia.sk/hu

 

Az alábbi részletezett ÁSZF kizárólag az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkoznak. Egyrészről a webáruház használóira (továbbiakban: vásárló), másrészről a Lastmedia s.r.o.-ra.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a vásárlót és eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Vásárló a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vásárló és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A webáruházban az a felhasználó vásárolhat, aki már betöltötte a 16. életévét és megadja a vásárláshoz szükséges információkat, valamint elfogadja a jelen ÁSZF-t és adatkezelési nyilatkozatot. A webáruházban történő megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között, amely külön nem kerül írásba foglalásra és iktatásra.

 

Fogalmak

Felek: Eladó és Vásárló együttesen

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Szerződés: Eladó és Vásárló között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a honlap kínálatában szereplő, a honlapon formalgazott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a https://www.lastmedia.sk/hu oldal tartalmához hozzáfér.

Vásárló: az a felhasználó, aki a honlapon regisztációval megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel, hogy a 16. életév betöltötése.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv, amelyet a felek a honlap magyar nyelvű felületén, Ft-ban leadott rendelésekre vonatkozóan kötnek meg.

Árak

Árak honlap magyar nyelvű felületén forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint ÁFA nélkül a nettó összeg is fel van tűntetve. Azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, ami a Vevőt terheli A szállítási költség a vásárlási folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Az online webáruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek .

A vásárlás folyamán a „Teljes összeg ÁFA - val együtt:” szöveg után feltüntetett összeg a fizetendő.

Ez alól kivételek a közösségi adószámmal regisztrált és vásárolni jogosult vásárlóink, akiknek a visszaigazolásban szintén bruttó ár szerepel, de a számlán a 27% ÁFÁ-val  csökkentett  fizetendő végösszeg szerepel.

A webáruháznak jogában áll bármelyik pillanatban módosítani az árait, akciót indítani vagy megszüntetni. Rendeléskor azt az árat vesszük figyelembe, amely az e-mail-es visszaigazolásban fel van tüntetve.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, Amennyiben a webáruház belső rendszerének  hibájából hiányosság, vagy hiba lép fel a termékleírásban, fényképben vagy az árazásában, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél a számlázási és kiszállítási folyamat előtt elálljon a szerződéstől.

Rendelkezésre állás

Megrendelését a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően, a rendelések beérkezési sorrendjében teljesítjük. Ha az Ön által megrendelt áru a raktárkészletünkben nem áll rendelkezésre, akkor e-mailben 1-2  munkanapon napon belül értesítjük és megadjuk, hogy milyen határidővel tudjuk a kiszállítást teljesíteni.

 

A webáruházban beszerzérkezésre váró termékeknél feltüntetjük a beérkezés várható  idejét. Ezen temékek előrendelhetőek és a beérkezést követően a rendelések érkezési sorrendjében raktárkészleten rendelkezésre állásig feldolgozásra, majd kiszállításra kerülnek.

A „ nincs raktáron“ státusszal jelölt temékeket nem rendelhetők! Információt kérhetnek a várható beérkezéséről az info@lastmedia.sk email címen.

 

A webáruház jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen módosulna (meghaladja a 14 munkanapot), a vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és a webáruháztól (ezen körülmények változására tekintettel) nem elvárható a rendelés teljesítése, úgy a webáruház a köteles a vásárlót értesíteni és jogosult az előrendeléstől elállni.

 

Vásárló Jogai

A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben a megrendelést követően másnap 12 óráig a rendelés számának megjelölésével az info@lastmedia.sk címen jelezni , ebben az esetben a Vásárlót semmilyen költség nem terheli. A törlésről visszaigazoló email-t küldünk.

Elállási jog

Internetes vásárlás esetén (távollevők között) megkötött szerződés esetén a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) a Vásárló indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza!

A vásárló elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a telephelyünkre elküldeni de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Nem rendeltetésszerű használat esetén követelhetjük a vásárlótól termék ebből fakadó értékcsökkenésért megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 

A Vásárló nem gyakorolhatja a vásárlástól való elállás jogát az alábbi esetekben:
megrongálódott, vagy hiányos termék
használatba vett termék, amelynél a használat előtti állapot nem állítható vissza

A megírt vagy eredeti csomagolásból kibontott  CD,DVD,BD-R lemezek esetén.

 

Elállási szándékát az info@lastmedia.sk e-mail címre jelezve teheti meg.

Válaszként küldünk egy elállási nyilatkozatot, amit kitöltve tegyen a termék mellé a csomagba.

 

A terméket számlával,elállási nyilatkozattal, eredeti csomagolásában, minden tarozékával telephelyünkre kérjük visszaküldeni. A gondatlan csomagolásból eredő szállítási sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Az eladó köteles a vásárló által kifizetett összeget legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

Garancia

A Lastmedia s.r.o. által forgalomba hozott összes termékre 1 év jótálás és és 2 év szavatosság vonatkozik.

A garanciát a számlával lehet érvényesíteni.

A visszaküldött termékeket minden esetben a készülék eredeti, gyári csomagolásában, vagy annak hiányában a leggondosabb csomagolásban, minden tartozékával együtt kérjük visszaküldeni! A gondatlan csomagolásból eredő szállítási sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Visszaküldési szándékát kérjük jelezze az info@lastmedia.sk e-mail címre.

A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli!

A garanciális bevizsgálásra visszaküldött terméknél az alábbi adatokat fel kell tüntetni!

  • A Vásárló neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
  • Számla másolata
  • A visszaküldött termékek megnevezése, mennyisége
  • Hiba részletes leírása (a „rossz”, vagy  „nem működik”, nem számít hibaleírásnak)

 

A kért feltüntetett adatokat, valamint a számla másolatát kérjük tegye a termék mellé a csomagba.

A terméket az alábbi címen lévő telephelyünkre lehet visszaküldeni.

LASTMEDIA s.r.o.
Kurtáň 325
986 01 Fiľakovské Kováče

SZLOVÁKIA

 

Abban az esetben, ha a hibásnak vélt termékről a bevizsgálás során kiderül, hogy a hiba nem garanciális jellegű, úgy a szolgáltatás igénybevételekor a bevizsgálási díjat nem számítunk fel, de a futárköltséget és a visszaküldési költséget is a vásárlónak kell vállalnia.

A garanciát nem lehet érvényesítni, ha

  • a gyári számot leveszik, vagy nem olvasható.
  • nem rendeltetésszerűen használták a terméket, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
  • fizikai sérülés, vagy burkolat felbontásának kísérlete látható a terméken
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
  • elemi kár, természeti csapás okozta
  • tartozékok nélkül küldik el, pl. kábel, USB pendrive védőkupkja, memóriakártya adapterének hiánya

Írható optikai lemezeknél kizárólag a gyártási hibákra vállalunk garanciát (pl. írható felületen folt, nyomtatható felületen, sérülés a gyártás során egyéb fizikai hibák.

Nem garanciális a lemez, amennyiben a helytelen tárolásból/felhasználásból eredő sérülés található rajta, vagy kompatibilitási problémából hibásan írható (ez program, vagy íróhiba). Amennyiben módjában áll, próbálja ki az írást másik írótípussal.

Amennyiben hibásnak találja az optikai lemezeket, bevizsgálás után gyártási hibánál azonnal cseréljük.

 Kompatibilitási hibánál is bevizsgáljuk és amennyiben más írókkal megírható a lemez, az elrontott lemezeket nem cseréljük. A bontatlan csomagolást értékegyeztetés után cseréljük más gyártásúra, vagy visszatérítjük a vételi árat. A hibásnak vélt, de álltalunk letesztelt, működő és további visszaküldött bontott üres  lemezeket visszaküldjük , ennek költsége a fogyasztót terheli!

Garaciális igény esetén az eladó a terméket beérkezéstől számítva 15 naptári napon belül törekszik arra, hogy bevizsáltatja, amennyiben jogos a garancia igény javítja, vagy cseréli és visszajuttatja a vásárlónak. 15 napon túli ügyéntézés esetében a fogyasztóval történt egyeztetés után, maximum 30 napon belül az eladó cseréli vagy visszatéréti a vételárat.

Panaszügyintézés és jogérvényesítés

A vásárló a termékkel vagy az eledó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg.

Levelezés: Kurtáň 295, 986 01 Fiľakovské Kováče, Slovakia

Mobil: +421 917 085 369
Telefon: +421 47/4491399
E-mail: info@lastmedia.sk

 

Felelősség

Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

A webéruház és üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A Vásárló felelős az webáruházhoz való kapcsolódásáért és az Áruházban való vásárlásért, akinek felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, ami az csatlakozás miatt következett be.

 

Online értékesítés speciális rendelkezései

A webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az Vásárlónak a megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását korlátozza, amennyiben az adott Felhasználó/Vásárló a  honlapon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a webáruház működését és/vagy tevékenységével kárt okozhat. Ilyen esetben az Felhasználó/Vásárló az ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás indokairól tájékoztatást kap.

Vásárlási feltételek és útmutató

A https://www.lastmedia.sk/hu oldalon kattintson a Magyar zászló ikonra , hogy elindíthassa rendelésért Ft-ban magyarországi címre.

 

A Vásárló a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit A webáruházban az a felhasználó vásárolhat, aki már betöltötte a 16. életévét és megadja a vásárláshoz szükséges információkat, valamint elfogadja a jelen ÁSZF-t és adatkezelési nyilatkozatot

Megrendelés

A Webáruházban történő megrendeléshez a Felhasználónak/Vásárlónak lehetősége van regisztráció nélküli vásárlásra vagy saját fiókot létrehozhat neve, e-mail címe és jelszó megadásával.

Megrendelést telefonon NEM fogadunk el, rendelés leadása csak a webáruházban lehetséges!

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a kívánt terméket a darabszám megadásával és a  „Kosárba" gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A jobb felső sarokban a Kosárra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Megrendelni" gombra. Áruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért három lehetőség közül választhat:

-        már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni

-        új vásárlóként akar regisztrálni

-        esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni


Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, (Céges vásárlók az adószámot, valamint, ha közösségi adószámmal szeretnének vásárolni, azt is tüntessék fel) amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és amennyiben eltérő, a szállítási címét.

A magyar címzési formátumhoz szükséges a legördülő listából az országot „ Magyarország" kiválasztani


Az alábbi sorokban válassza ki Önnek megfelelő szállítási és fizetési módot:

 

-        Házhozszállítás (GLS futárszolgálattal)

-        Készpénz (személyes átvétel telephelyünkön)

-        Banki utalás (előre utalás)

-        Készpénz-házhozszállítás (GLS futárszolgálat)

 

A közösségi adószámmal rendelkező vásárlóink rendelés leadásakor minden esetben tüntessék fel a közösségi adószámukat és a rendelés végén a  megjegyzés rovatban jelezzék igényüket a nettó számla kiállításáról.

Ezek hiányában utólagos reklamációt nem fogadunk el, számlát utólagosan nem tudunk javítani!

 

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés befejezése " gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Szállítási lehetőségek:

Futárszolgálattal - a küldemények kézbesítése, GLS futárszolgálattal történik.

Kérjük olyan címet adjon meg, ahol napközben elérhető! (Olyan opciót, hogy a kiszállításkor a nap különböző szakaszaiban más címen tudja átvenni a csomagot, nincs lehetőség a futárszolgálatnak megadni, két címet nem fogad el a rendszer)

GLS csomagpont - az árut az Ön által választott GLS ParcelShop hálózat átvételi pontjára szállítjuk.

Személyes átvétel - Lehetőséget nyújtunk személyes átvételre cégünk székhelyén (LASTMEDIA s.r.o. Kurtáň 325, 98601 Fiľakovské Kováče, okres Lučenec). Ilyen átvételi módnál nem számítunk fel csomagolási költséget sem. Mivel cégünk csak nagykereskedelmi raktárat üzemeltet az átvétel pontos időpontját kérjük előre elérhetőségeinken egyeztetni.

Nyitvatartás:

Hétfő-Péntek: 8:00-16:00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

Szállítási költségek:

 

Szállítási díj 25 000 Ft felett INGYENES!

 

GLS Futárszolgálat Magyarország területére: 25000 Ft alatti rendeléseknél bruttó 1890 Ft

Személyes átvétel telephelyünkön: személyes átvétel esetén nem számolunk fel postaköltséget és csomagolási díjat 

 

Fizetési lehetőségek:

 

Utánvét – Készpénz: A küldemény átvételekor a GLS futárszolgálat munkatársának készpénzzel.

Előreutalás bankszámlára: a megrendelés rögzítését követő 24 órán belül egy proforma számlát küldünk az utaláshoz szükséges adatokkal.

Az árut csak akkor küldjük, ha a teljes összeg jóváírásra került a bankszámlánkra!

Az eladó előlegszámlát (proforma) állít ki azon megrendelések esetében, ahol a vásárló fizetési módként banki átutalást meg. A vásárló a megrendelés teljesítéséhez köteles az előlegszámlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az előlegszámlán feltüntetett határidőig, úgy az eladó a megrendelést törölheti, amiről értesítést küld. Erre hivatkozással a vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.

Az utaláshoz szükséges adatok (rendelésszám, bankszámlaszám, utalandó összeg) a proforma számlán szerepel, amit emailben megküldünk a vásárló részére Kérjük, ezek beérkezéséig ne küldje el az utalását! A tranzakció elküldésekor ellenőrizze az adatokat. A nem megfelelő utalások azonosítása ugyanis jelentősen késleltetheti a rendelés teljesítését. Hibás adatok megadásából eredő késedelemért nem vállalunk felelősséget.

Az utalási költségek a vásárlót terhelik!

Készpénz: telephelyünkön személyes átvétel esetén csak készpénzes fizetési lehetőség.

 

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása 1 munkanapon belül megtörténik.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről, majd egyet a csomag(ok) feladásáról. A kiszállításról a csomag címkézésekor GLS futárszolgálat rendszeréből is kap értesítő email-t/SMS-t, amennyiben mobiltelefonszámot adott meg. A csomag kézbesítése másnap, forgalmasabb időszakban (karácsony) 1-2 nap alatt várható.

Figyelem! Az elkészített rendelés futárszolgálatnak történő átadása után, a csomagra és a futárszolgálat kézbesítési útvonalára semmilyen befolyásunk nincs!

Miután a csomagot átvette a futárszolgálat, a csomagnak a csomagszáma kérhető ügyfélszolgálatunkon, ezen azonosítóra hivatkozva kérhető a futárszolgálat esetleges más időpontbeli kiszállításra.

https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg

Tulajdonjogi kikötés

A Lastmedia s.r.o. a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette.

 

Közösségi adószámmal rendelkező ügyfelek

Céges vásárlónk, ha rendelkezik uniós adószámmal 0% ÁFA tartalmú számlát állítunk ki

A 0% ÁFA tartalmú vásárláshoz kérjük küldje el számunkra az info@lastmedia.sk

 e-mail címre az Európai Uniós adószámról vonatkozó okmányt. (cégkivonat vagy Apeh igazolás).

A rendelés leadásakor minden esetben tüntessék fel a közösségi adószámukat és a rendelés végén a  megjegyzés rovatban jelezzék igényüket a nettó számla kiállításáról.

Ezek hiányában utólagos reklamációt nem fogadunk el.


FIGYELEM!!! Nemzetközi 0% ÁFA tartalmú számlás vásárlás esetén kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy a cég/vállakozás  pecsétjével és a jogosult aláírása ellenében tudjuk az árut átadni! Amennyiben ezek valamelyike hiányzik, +27% ÁFA kaució megfizetése terheli a vevőt!

A nemzetközi 0% ÁFA tartalmú rendelés minimális értéke nettó 20.000 Ft!

 

Kedvezmények

Saját fiókkal rendelkező vásárlóinknak és a regisztráció nélküli vásárlás esetén is visszavonásig a rendelés értékétől függően ajándékot kínálunk vásárlóinknak.

A felkínált ajándékok (rendelésenként egy) a kosárban az alsó sorban választhatóak. Egyéb ajándékot kérni a felkínáltakon kívül nem lehet.

 

 

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Bejelentkezés